SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Tư vấn tham vấn

Quyết định số 313/2005/QĐ-TTG về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                                        ...

Quyết định phê duyệt đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                                        ...

Ưu tiên cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trước hết tập trung ưu tiên cho vay đối tượng là...

Thông tin về quy trình hỗ trợ pháp lý

1. Đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí: - Người nghèo; - Người có công với cách mạng: + Người hoạt động cách mạng trước...

Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện nhận vào trong cơ sở btxh

1. Hồ sơ bao gồm: a) Văn bản, giấy tờ theo quy: -  Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu. -...

Cơ sở pháp lý thực hiện công tác xã hội với trẻ em thành phố Hải Phòng

- Việt Nam gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người nói chung nhất là Công ước về quyền trẻ em...

Liên thông các thủ tục Hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ...

Theo Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế ban...

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Những quy định chung Điều 1. Trẻ em Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mưới sáu tuổi. Điều 3. Giải thích...

TIN MỚI