SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủĐơn vị cung cấp dịch vụ xã hộiCác đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch...

Các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại thành phố Hải Phòng

Cụ thể chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị như sau:
2.1. Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp; Can thiệp – hỗ trợ, kết nối cung cấp các dịch vụ xã hội; Tổ chức quản lý các trường hợp cung cấp dịch vụ công tác xã hội; Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực; Phát triển cộng đồng; Tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động trợ giúp đối tượng; Được thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật; Thực hiện cung cấp dịch vụ xã hội và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định. 2.2. Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng: Tổ chức quản lý, nuôi dưỡng theo chế độ nuôi dạy tập trung trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
2.3. Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần: Quản lý, nuôi dưỡng những người mắc bệnh tâm thần mãn tính nặng của địa phương, đã qua điều trị nhiều lần trong các bệnh viện Nhà nước.
2.4. Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội: Thực hiện công tác chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng xã hội là người cao tuổi, người cao tuổi khuyết tật, đối tượng khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn không còn nơi nương tựa và không có thu nhập đảm bảo được cuộc sống tối thiểu. Trong đó có cả đối tượng người lang thang không xác định được nơi cư trú, đưa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm.
2.5. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân: Tổ chức giáo dục, chữa bệnh, lao động và dạy nghề cho đối tượng mại dâm nghiện ma túy được giao về trường; Tiếp nhận, giáo dục, điều trị cắt cơn nghiện và phục hồi sức khoẻ cho đối tượng nữ và đối tượng vị thành niên nữ nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố (bao gồm cả đối tượng bắt buộc và đối tượng tự nguyện);  Tổ chức triển khai cơ sở điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo mô hình xã hội hóa; Nuôi dưỡng trẻ em nhiễm HIV/AIDS không nơi nương tựa trên địa bàn thành phố; Tổ chức tiếp nhận, nuôi dưỡng tập trung người lang thang.
2.6. Cơ sở cai nghiện ma túy số 2: Là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức tiếp nhận, chữa trị, cai nghiện ma túy, phục hồi sức khỏe, giáo dục hành vi nhân cách, tổ chức dạy nghề, lao động sản xuất trị liệu và tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma túy.
 2.7. Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội): Tư vấn cho người nghiện, gia đình người có người nghiện và cộng đồng về các nội dung phòng, chống ma túy; Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế trên cơ sở phối hợp với mạng lưới y tế xã, phường, với chính quyền, cộng đồng và gia đình người nghiện trong suốt quá trình điều trị cắt cơn, chăm sóc phục hồi sức khỏe và chống tái nghiện sau cai; Tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.
2.8. Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố: Tổ chức vận động và khai thác các nguồn tài chính trong nước và ngoài nước thực hiện một số mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố.

2.9. Đơn vị phối hợp cộng quản: Làng trẻ em SOS Hải Phòng, Trường Phổ thông Hecman Gmeiner Hải Phòng.
2.10. Trung tâm Dịch vụ việc làm: Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo nơi học, lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người lao động. Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động, quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm; Tuyên truyền, tư vấn chính sách, pháp luật về việc làm cho người lao động và  người sử dụng lao động; Giới thiệu việc làm; Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. Phân tích dự báo Thông tin thị trường lao động; Thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp; Đào tạo nghề cho người lao động, lao động nông thôn, lao động thất nghiệp. Đào tạo lại cho người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp; Tổ chức Sàn Giao dịch việc làm: cầu nối giữa các doanh nghiệp và người lao động.

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN