SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Chính sách thủ tục

Hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán, minh bạch thông tin

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội,...

Chính sách bảo hiểm, lao động – tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2022

Dưới đây là những chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2022. Hướng dẫn điều...

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người có công, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1942/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm...

Từ 01/7/2021: Bổ sung đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ vừa được ban hành sẽ bổ sung thêm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ...

Tổng kết Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 và triển khai giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 23/10, tại thành phố Ninh Bình, Bộ LĐ – TBXH đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình trợ giúp người khuyết...

Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban quốc gia về trẻ em vừa ký Quyết định số...

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng

02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng: 1/ Thủ tục hành...

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 quy định về Quy...

Từ ngày 01/01/2020 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự...

Thủ tướng ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quyết định quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ những người dân gặp khó khăn...

Hải Phòng ban hành Kế hoạch hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 24/4/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng...

TIN MỚI