SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Tư vấn tham vấn

Cơ sở pháp lý thực hiện công tác xã hội với trẻ em thành phố Hải Phòng

- Việt Nam gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người nói chung nhất là Công ước về quyền trẻ em...

Liên thông các thủ tục Hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ...

Theo Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế ban...

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Những quy định chung Điều 1. Trẻ em Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mưới sáu tuổi. Điều 3. Giải thích...

5 hành vi quấy rối tình dục trẻ em sẽ bị phạt tù theo quy định mới

Bộ luật Hình sự 2015 (hiệu lực từ ngày 1/7) dành 5 điều luật quy định mức phạt với người có hành vi xâm...

Quyết định số 313/2005/QĐ-TTG về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                                        ...

TIN MỚI