SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Tư vấn tham vấn

Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện nhận vào trong cơ sở btxh

1. Hồ sơ bao gồm: a) Văn bản, giấy tờ theo quy: -  Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu. -...

Cơ sở pháp lý thực hiện công tác xã hội với trẻ em thành phố Hải Phòng

- Việt Nam gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người nói chung nhất là Công ước về quyền trẻ em...

Liên thông các thủ tục Hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ...

Theo Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế ban...

TIN MỚI