SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủChính sách thủ tụcCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh...

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội về xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.
Tệp đính kèm:QĐ 596 vv TTHC lvuc BTXH sửa đổi xdmdkt.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN