SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủTư vấn tham vấnĐẩy mạnh hoạt động về trợ giúp pháp lý cho người khuyết...

Đẩy mạnh hoạt động về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật trên địa bàn thành phố được tiếp cận, biết và sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí

KH 1129.2016-KH-UBND- kh trợ giúp phap ly cho NKT.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN