SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủUncategorizedHải Phòng: Mục tiêu 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp...

Hải Phòng: Mục tiêu 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021. Hải Phòng đặt mục tiêu, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% các xã, phường, thị trấn duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường phù họp với trẻ em.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chỉ đạo triển khai và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em; đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm số trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; kịp thời can thiệp, trợ giúp trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.
Phấn đấu 100% trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được phát hiện, quản lý, theo dõi trợ giúp để loại bỏ nguy cơ. 98,4% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp, hỗ trợ.  100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và tiếp cận với các dịch vụ khám, chữa bệnh theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm Y tế và các quy định hiện hành. 100% các xã, phường, thị trấn duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường phù họp với trẻ em theo quy định tại Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phũ và thường xuyên cập nhật thông tin về trẻ em và khai thác sử dụng có hiệu quả dữ liệu về trẻ em trên phần mềm quản lý trẻ em. 100% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng của Quyết định 55a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách theo quy định.
100% quận/huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động Tháng hành động Vì trẻ em, Tết Trung Thu, Diễn đàn trẻ em và các hoạt động thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

VÂN KHÁNHTheo nguồn: https://baodansinh.vn

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN