Trang chủTin tứcTriển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023

Triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023

Thực hiện Công văn số 5142/SLĐTBXH-VP ngày 12/10/2023 về việc triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023; Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng đăng tải Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09/10/2023 của UBND thành phố về việc triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023.

Tài liệu đính kèm: KH-271 Triển khai Ngày Chuyển đổi số TPHải Phòng năm 2023 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TIN PHỔ BIẾN