SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủUncategorizedKế hoạch số 264/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày...

Kế hoạch số 264/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 13/11/2020 về việc Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2020 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2020 với mục đích tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (gồm: thu nhập, mức độ thiếu hụt các dịch vụ cơ bản như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin) theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Thời gian dự kiến từ ngày 23/11/2020 đến ngày 10/12/2020 các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát cho các xã, phường, thị trấn, tiến hành điều tra, rà soát  theo quy trình, công cụ hướng dẫn ở địa phương.  
Tệp đính kèm: di-264-KH-UBNDsignedpdf-6350.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN