SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủTin tứcKỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ nhất

Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ nhất

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-SLĐTBXH ngày 09/3/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017, Trung tâm Công tác xã hội thành phố tăng cường phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận/huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền công tác xã hội năm 2017 tại các địa phương; phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng viết tin bài, phát thanh truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về các hoạt động công tác xã hội của Trung tâm; tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề Công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân; đồng thời thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình, cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.
Ngày 24/3/2017, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ nhất, năm 2017. Đây là dịp để mỗi công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm nhìn lại chặng đường làm nghề công tác xã hội thời gian qua, đánh giá những những khó khăn, vất vả trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội của cá nhân, gia đình, cộng đồng và ghi nhận những niềm vui, vai trò của mình khi làm nghề công tác xã hội để mỗi người đều cố gắng hơn, yêu nghề và bảo vệ uy tín nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh người làm công tác xã hội chuyên nghiệp.

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN