SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủChính sách thủ tụcQuy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính...

Quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới do đại dịch covid-19 về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 14/6/2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 9616/QĐ-SLĐTBXH  ban hành quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội.Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được thực hiện UBND cấp huyện về:- 02 thủ tục lĩnh vực Lao động – Tiền Lương:+ Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch covid-19;+ Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch covid-19;- 03 thủ tục lĩnh vực Việc làm:+ Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch covid-19;+ Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch covid-19 nhưng không đủ điểu kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;+ Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch covid-19;
Tài liệu đính kèmQD 9616.SLDTBXH-VP ban hanh Qtrinh noi bo lien thong gq TTHC.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN