SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủĐơn vị cung cấp dịch vụ xã hộiQuyết định số 194/QĐ-TTCTXH ngày 10/10/2018 của Giám đốc Trung tâm Công...

Quyết định số 194/QĐ-TTCTXH ngày 10/10/2018 của Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Thủ tục hành chính “Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng”

QĐ số 194 ban hành thủ tục tiếp nhận đối tượng cần sự BVKC.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN