SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủTin tứcThông báo danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển...

Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2016

TB 89.TB-SLĐTBXH-VP danh sach du xet tuyen.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN