SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủChính sách thủ tụcThông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết...

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện có hiệu lực từ ngày 15/3/2019 thay thế Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT

Tệp đính kèm: Thongtu01-2019 xac dinh muc do khuyet tat.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN