SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủTin tứcTRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN “HỖ TRỢ GIẢI...

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN “HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN TĂNG THÊM THU NHẬP”

Từng bước thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động trợ giúp đối tượng” Trung tâm Công tác xã hội thành phố đã vận động Tổ chức EFA- Nhật Bản tài trợ và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Chương trình viện trợ phi dự án Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khó khăn tăng thêm thu nhập tại thành phố Hải Phòng. Chương trình triển khai tại xã Đại Bản huyện An Dương và phường Niệm Nghĩa quận Lê Chân.
Xuyên suốt quá trình tổ chức hoạt động, từ việc nghiên cứu cộng đồng khó khăn đến tổ chức quản lý trường hợp: thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch can thiệp hỗ trợ từng hộ gia đình, tham vấn phương thức tổ chức hoạt động, kết nối nhà tài trợ, Trung tâm Công tác xã hội đã vận động Tổ chức EFA – Nhật Bản tài trợ, hỗ trợ 06 hộ gia đình có phương tiện, công cụ, nguyên liệu, cây giống,.. mở bán hàng và cải thiện điều kiện bán hàng, giảm bớt khó khăn vất vả và 04 hộ gia đình được cải tạo đất, chuyển đổi canh tác trồng lúa sang trồng gia vị bán dịp Tết Nguyên đán.
Chương trình viện trợ phi dự án này là mô hình hỗ trợ sinh kế lần đầu tiênTổ chức EFA – Nhật Bản hỗ trợ cho thành phố Hải Phòng. Đây là dịch vụ Trung tâm cung cấp trợ giúp các hộ gia đình có người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, có việc làm phù hợp, tăng thêm thu nhập, nâng cao năng lực tự giải quyết vấn đề của chính mình có tính bền vững, lâu dài, vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN