SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủTin nổi bậtTriển khai quyết định sáp nhập Quỹ Bảo trợ trẻ em vào...

Triển khai quyết định sáp nhập Quỹ Bảo trợ trẻ em vào Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng và đổi tên thành Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sáp nhập Quỹ Bảo trợ trẻ em vào Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng và đổi tên thành Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng.

Ngày 05/9/2022, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và công bố Quyết định số 17539/QĐ-SLĐTBXH, số 17540/QĐ-SLĐTBXH về việc chuyển đổi chức vụ bà Phạm Thị Lan, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng trước khi sáp nhập, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng sau sáp nhập; chuyển đổi chức vụ ông Đỗ Quý Hưng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em trước khi sáp nhập, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng sau sáp nhập.

Ông Đỗ Văn Bình – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động TB&XH cùng các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm với toàn thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng.

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập, do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tổ chức các hoạt động cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng xã hội và tổ chức vận động khai thác các nguồn tài chính trong nước, nước ngoài nhằm thực hiện một số mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng có trụ sở làm việc chính tại số 60 Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

 

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN