SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủTin tứcTrung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng: Khẳng định...

Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng: Khẳng định vai trò cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng

Năm 2019, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng đã từng bước khẳng định vai trò cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng và được nhìn nhận, đánh giá ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Bà Phạm Thị Lan, Giám đốc Trung tâm cho biết: Chuyển biến rõ nét nhất của Trung tâm trong năm 2019 là thay vì đơn vị chủ động liên hệ với các địa phương thì nhu cầu đăng ký tổ chức hoạt động của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã tăng. Ngoài ra, một số đoàn thể khác như hội phụ nữ, thanh niên, mặt trật tổ quốc Việt Nam quận, huyện đã tin tưởng, chủ động liên hệ, phối hợp với Trung tâm triển khai thực hiện tuyên truyền, tập huấn, làm tăng năng lực và hiệu quả cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Số ca tiếp nhận và xử lý thông tin tư vấn, kết nối cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực tiếp và gián tiếp ngày càng nhiều và đạt hiệu quả cao hơn. Chất lượng hồ sơ quản lý trường hợp thực hiện chặt chẽ, bài bản hơn. Cơ sở điều kiện tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm, chú trọng, bảo đảm chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội cho đội ngũ người làm việc của Trung tâm.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 34 hội nghị tuyên truyền công tác xã hội. Trong ảnh là Hội nghị tập huấn kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng sống cho trẻ em tại cộng đồng
Có được các kết quả này là nhờ Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác xã hội với nhiều hình thức, như: in 14.500 tờ rơi giới thiệu về các dịch vụ công tác xã hội của Trung tâm, CTXH với người khuyết tật, những thông tin cần biết về trẻ em rối loạn phát triển, kỹ năng làm cha mẹ tích cực phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 225 áp phích tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”,… phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tăng cường đưa tin, viết bài tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xã hội; thường xuyên đăng tải, cập nhật tin bài trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.
Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm cũng phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận/huyện tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền công tác xã hội cho hơn 3900 đại biểu và 14 hội nghị tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho hơn 1200 đại biểu là cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng, hội viên, cộng tác viên công tác xã hội, người dân, phụ huynh có nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại xã/phường và trẻ em tại trường học; 08 hội nghị tuyên truyền nhận biết, phát hiện sớm trẻ em rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lí, rối loạn phổ tự kỷ cho gần 1000 phụ huynh, giáo viên tại các trường mầm non và cán bộ các ban ngành đoàn thể tại xã/phường; 09 hội nghị tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ phòng ngừa nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cho hơn 700 trẻ em nòng cốt tham gia. Phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền công tác xã hội với trợ nạn nhân bị mua bán người trở về năm 2019.
Đơn vị cũng tăng cường hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin tư vấn. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có hơn 311 cuộc gọi đến và 08 trường hợp tư vấn trực tiếp; thu thập và xử lý thông tin tư vấn, can thiệp trợ giúp cho 72 trường hợp. Trong đó 67 trường hợp đã đóng ca, 05 trường hợp đang tiếp tục can thiệp, hỗ trợ; so với cùng kì tăng tăng 20 ca, tỷ lệ đạt 138%.
Hội nghị tuyên truyền phát hiện sớm, tham vấn trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí, rối loạn phổ tự kỷ tại trường mầm non
Năm 2019, Trung tâm tổ chức thu thập, lấy 600 phiếu thông tin bảng hỏi tại 20 xã, phường thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố để khảo sát, đánh giá nhu cầu, xác định các vấn đề, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, tập huấn công tác xã hội tại cộng đồng trong những năm qua. Thực hiện quản lý trường hợp 120 trường hợp. Tiếp nhận đánh giá, sàng lọc 07 trẻ em và đang thực hiện can thiệp 1 lần/1 tuần cho 03 trẻ rối loạn phát triển tại Trung tâm.
Đặc biệt, Trung tâm đã thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả kết thúc chương trình viện trợ phi dự án do Tổ chức EFA-Japan tại Việt Nam tài trợ đến hết tháng 01/2019. Tích cực xây dựng dự án vận động, huy động nguồn lực của Tổ chức EFA-Japan tiếp tục hỗ trợ trẻ em rối loạn phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Kết nối với Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân trao tặng 20 suất quà là 1.000.000 đồng tiền mặt cho trẻ em rối loạn phát triển, tự kỷ và 10 trẻ em nhiễm HIV đang nuôi dưỡng ở Trường Lao động xã hội Thanh Xuân. Kết nối nhóm công chức của thành phố làm thiện nguyện trực tiếp hỗ trợ 10.000.000 đồng tổ chức Trung thu, tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, với tổng kinh phí 22.500.000 đồng. Đồng thời tặng đồ chơi và tặng 300 chiếc áo trăng tới trường cho trẻ em khó khăn tại xã. 
Hội nghị tuyên truyền công tác xã hội với nạn nhân bị mua bán người
Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Lan, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng Trung tâm cũng còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai hoạt động năm 2019, cụ thể như: yêu cầu cung cấp dịch vụ và khối lượng công việc ngày càng tăng, đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao, trong khi đó, số lượng người làm việc ở Trung tâm Công tác xã hội thành phố còn mỏng, nhiều vị trí việc làm phải kiêm nhiệm. Nhu cầu đăng kí cung cấp dịch vụ công tác xã hội của các địa phương ngày càng nhiều nhưng kinh phí thực hiện tuyền truyền, tập huấn công tác xã hội còn hạn hẹp. Thành phố Hải Phòng chưa có đội ngũ người làm công tác công tác xã hội chuyên trách cấp quận, huyện, xã phường; công chức LĐTBXH cấp quận, huyện xã phường làm đầu mối liên hệ với Trung tâm có nhiều thay đổi. Năm 2019, ở cấp xã, phường có quá nhiều công việc dồn dập, phát sinh vào cùng thời điểm đăng ký tổ chức hoạt động nên quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội bị gián đoạn, không đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra. Kết quả hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội chủ yếu là sự thay đổi nhận thức, kỹ năng, định tính, rất khó định lượng bằng các con số cụ thể, trong khi chương trình vận động, huy động nguồn lực viện trợ phi chính phủ đòi hỏi đưa ra những chỉ tiêu con số cụ thể, đong đếm được; hơn nữa Việt Nam đã là nước đang phát triển nên quan điểm trợ giúp của một số thành viên trong tổ chức tài trợ chưa phù hợp với văn hóa, mong muốn, nhu cầu của người khó khăn nên đến nay Trung tâm vẫn chưa nhận được thoả thuận, hỗ trợ mới cho giai đoạn tiếp theo của Tổ chức EFA-Japan.
Để khắc phục những khó khăn trên, trong thời gian tới, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, giáo dục xã hội và nâng cao năng lực, tăng cường công tác tư vấn, tham vấn giúp đối tượng tự giải quyết các vấn đề xã hội; thực hiện phát triển cộng đồng. Từng bước hướng tới cung cấp dịch vụ có thu phòng ngừa, can thiệp, tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng có nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội góp phần thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội của thành phố.
Thực hiện quản lý trường hợp tại cộng đồng
Trung tâm cũng sẽ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ khẩn cấp (cung cấp nơi ở tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại cho đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động vào Trung tâm). Duy trì và nâng cao hiệu quả đường dây tư vấn tổng đài miễn phí cuộc gọi 18006605 và điện thoại 0225.3700799; cung cấp dịch vụ tư vấn, tham vấn, các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi; các trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng; trợ giúp đối tượng yếu thế tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội, giải quyết vấn đề xã hội. Phấn đấu quản lý trường hợp và can thiệp trợ giúp hiệu quả tối ưu đối với 60 trường hợp trong năm 2020.
Bên cạnh đó, đơn vị sẽ nâng cao hiệu quả cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề của đối tượng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm để nâng cao năng lực người làm việc của Trung tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Tổ chức hoạt động phát triển cộng đồng về nâng cao năng lực hòa nhập xã hội của người khuyết tật tại các quận, huyện. Đồng thời tích cực huy động, vận động mọi nguồn lực để trợ giúp đối tượng ở cộng đồng.
Đức DươngTheo nguồn: http://laodongxahoi.net

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN