SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủKết nối trợ giúpTrung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em...

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng vận động nguồn lực, kết nối hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em, nay là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng đã phối hợp các Bệnh viện chuyên khoa, tổ chức khám sàng lọc cho 114 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Sau đó, tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái. Đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã kêu gọi hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật tim cho 17 trẻ em, kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim từ 20 triệu đến 110 triệu đồng/ca phẫu thuật. Đa số trẻ em bị tim bẩm sinh sau khi phẫu thuật đều phục hồi sức khỏe tốt; nhiều trẻ em đã tham gia học tập, sinh hoạt và vận động bình thường như các trẻ em khác.

Trong tháng 10/2022, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng đã vận động, kết nối Chương trình nhịp tim Việt Nam – The VinaCapital foundation, Tổ chức Trả lại tuổi thơ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho Em T.B.K Vĩnh Bảo với số tiền hỗ trợ là 75 triệu đồng

Trong thời gian tới, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng tiếp tục vận động, khai thác các nguồn tài chính ở trong nước, nước ngoài để thực hiện kết nối, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói chung, trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh nói riêng, hướng tới mục tiêu của thành phố Hải Phòng đảm bảo 100% trẻ em mắc bệnh tim được phát hiện và hỗ trợ phẫu thuật kịp thời, góp phần thực hiện tốt các quyền của trẻ em.

                                                                                     TÂM ĐAN

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN